رمز خود را فراموش کرده اید ؟

تحلیل بازار

تدوین استراتژی بازار

بازار نقطه اصلی اتصال یک سازمان به مشتریان است. عوامل بسیاری باعث افزایش توجه سازمان‌ها به بازار شده که از میان آنها می‌توان به افزایش شدت رقابت و قدرت انتخاب مشتریان اشاره نمود. در بحث برنامه‌ریزی، سازمان‌ها باید شناخت بازار را مبنای اصلی برنامه‌های خود قرار دهند. مشتریان دارای ایده‌ها و نیازهای مختلفی هستند که شناخت و انطباق با این نیازها، دروازه حرکت سازمان در مسیر رشد و ترقی خواهد بود.

رویکرد ما در استراتژی بازار

حرکت در مسیر تصمیم‌گیری مبتنی بر تحلیل و مطالعه، با بررسی عمیق و جامع مشتریان و رفتار ایشان به منظور شناسایی بخش‌های مختلف بازار، انتخاب بازارهای هدف و طراحی آمیخته مناسب بازاریابی برای بخش‌های مختلف بازار می‌باشد.

دیدگاه ما آن است که بازاریابی گامی فراتر از تبلیغات است و شناخت بازار، مهم‌ترین منبع یک سازمان برای پیشتازی و ارزش آفرینی است

مدیریت رضایت مشتری

شاید اهمیت و جایگاه مشتری، نیازی به توجیه و تشریح نداشته باشد. در زنجیره ارزش سازمان، مشتریان منبع اصلی درآمد برای سازمان‌ها به شمار رفته و جریان‌های مثبت مالی را به سمت سازمان جاری می‌سازند. بر این اساس پاسخگویی صحیح و منطقی به نیازهای مشتریان و درک نظرات ایشان نسبت به سازمان، تاثیر زیادی بر بهبود عملکرد سازمان نسبت به مشتریان آن خواهد داشت. مدیریت رضایت مشتری، فراتر از اندازه‌گیری رضایت مشتری، به معنای تحلیل نقاط ضعف سازمان نسبت به مشتریان و اتخاذ تدابیری برای رفع مشکلات موجود در راستای افزایش رضایت مشتریان می‌باشد.

رویکرد ما در مدیریت رضایت مشتری

تلاش برای شناسایی نیازهای مشتریان و طراحی الگوی ارزیابی رضایت مشتری بر حسب این نیازها می‌باشد. بر این اساس با تحلیل دیدگاه‌های مشتریان، انتظارات آنها از سازمان را شناسایی و سیستمی برای سنجش و بهبود مستمر رضایت مشتریان طراحی می‌کنیم.

دیدگاه ما آن است که اگرچه اندازه‌گیری برای بهبود ضروری است، اما کافی نمی‌باشد.

تحلیل رفتار مشتری

یکی از مفاهیم مهم و پذیرفته شده امروز، تحلیل بازار مبتنی بر مشتری است. از آنجا که مشتری نبض تپنده بازار است، رفتار او می‌تواند تعیین کننده گام‌های بعدی شرکت و اقداماتش باشد. نوع رفتار مصرف کننده و تغییر نگرش او می‌تواند به موفقیت یا شکست یک محصول یا خدمت منتهی گردد. از این‌رو، تحلیل نیازهای مشتری و رفتار مصرفی او به یکی از مهمترین وظایف کارشناسان بازار و تحلیل‌گران سازمان تبدیل شده است.

تحلیل رفتار مشتریان به شرکت کمک می‌کند تا دسته‌های مختلف مشتریان را شناسایی کرده و بر اساس رویکرد ایشان به ارائه خدمات بپردازد.

رویکرد ما در تحلیل رفتار مشتری

شناسایی و بخش‌بندی مشتریان بر اساس معیارها و شاخص‌های مناسب و با استفاده از روش‌های آماری صحیح، تخصصی است که با انجام مطالعات مرتبط و انجام طرح‌های مرتبط در سابقه شرکت به دست آمده است.

دیدگاه ما آن است که بررسی مشتریان در گروه‌های مختلف، کمک بزرگی به شرکت‌ها برای تمرکز بر بازارهای مختلف با محصولات متفاوت می‌کند.

بالا