رمز خود را فراموش کرده اید ؟

مدیریت استراتژیک در گذر از بحران کرونا

با توجه به شيوع و همه­گيري ويروس کرونا، تاثير اين بيماري بر تجارت و كسب و كارهاي جهاني، اغلب سازمان‌ها به دنبال راه­كارهايي براي كاهش يا كنترل ضررهاي احتمالي اين بحران هستند.

استراتژی­هايی که زیرساخت­های موجود سازمان را با روندهای نوظهور بازار مطابقت دهند، رشد قابل توجهی براي كسب­و­كارها ايجاد خواهندكرد. در سراسر جهان كسب­ و كارهاي آسیب پذیر، كاهش چشم‌گيري در ميزان درآمدهای خود در طي چند هفته داشته­اند.

شرکت­های بسياري برای جلوگیری از ضرر و زیان­های اساسی، اقداماتي واکنشی مانند ایجاد تمهیدات از راه دور، حفظ و تضمين همكاري زنجیره­های تأمین، کاهش حجم کار کارمندان، کاهش هزینه­ها و درخواست حمایت از دولت، انجام داده­اند.

سازمان­هایی که در مقابل تغييرات انعطاف پذير بوده و نسبت به آنها واكنش مثبت نشان مي­دهند، در شرايط كنوني از فرصت­هاي قابل توجهي برخوردارند و مي­توانند با استفاده از اين فرصت­ها برای تغيير و يا تنظيم زیرساخت­ها، محصولات / خدمات و یا ورود به بازار، استراتژي­هاي جديدي خلق كنند.

اما از کجا شروع کنیم؟

مدیریت استراتژیک در گذر از بحران کرونا (PDF)

 

بالا