رمز خود را فراموش کرده اید ؟

مدیریت زنجیره تأمین

مدیریت زنجیره تأمین

مدیریت زنجیره تامین عبارتست از فرایند برنامه‌ریزی، اجرا و کنترل عملیات مرتبط با زنجیره تامین در بهینه‌ترین حالت ممکن. زنجیره تامین بر تمام فعالیت‌های مرتبط با جریان و تبدیل کالاها از مرحله ماده خام تا تحویل به مصرف‌کننده نهایی و نیز جریان‌های اطلاعاتی مرتبط با آنها را شامل می‌شود. مدیریت زنجیره تامین بر یکپارچه‌سازی فعالیت‌های زنجیره تامین و نیز جریان‌های اطلاعاتی مرتبط با آنها از طریق بهبود در روابط زنجیره در جهت دستیابی به مزیت رقابتی قابل اتکا و مستدام، مشتمل می‌شود. بنابراین، مدیریت زنجیره تامین عبارت است از فرایند یکپارچه‌سازی فعالیت‌های زنجیره و نیز جریان‌های اطلاعاتی مرتبط با آن از طریق بهبود و هماهنگ‌سازی فعالیت‌ها در زنجیره تامین تولید و عرضه محصول .مدیریت زنجیره تامین هماهنگی در تولید، موجودی، مکان‌یابی و حمل و نقل بین شرکت کنندگان در یک زنجیره تامین است براي دستیابی به بهترین ترکیب پاسخگویی و کارایی برای موفقیت در بازار. مدیریت زنجیره تامین در چند دهه اخیر الگوی غالب حاکم بر مدیریت شرکت‌های پیشرو بوده است. اغلب شرکت‌های برتر دنیا امروزه در چارچوب زنجیره‌های تامین به فعالیت می‌پردازند، به نحوی که عصر حاضر، عصر رقابت زنجیره‌ها به جای رقابت شرکت‌ها است.

مدیریت زنجیره تامین اهداف زیر را دنبال می‌کند:

کاهش هزینه یا کاهش موجودی‌ها،

افزایش مسئولیت پذیری در برابر مشتریان،

بهبود ارتباط زنجیره تامین،

کاهش زمان چرخه تولید و

بهبود هماهنگی.

خدمات ما در مدیریت زنجیره تامین

با عنایت به گستردگی حوزه زنجیره تامین، ما خدماتی را در حوزه‌های زیر به سازمان‌های علاقه‌مند در این حوزه ارائه می‌دهیم:

  • شناسایی و طراحی فرآیندهای زنجیره تامین بر اساس مدل SCOR
  • مطالعات الگوبرداری از زنجیره‌های تامین موفق داخلی و خارجی
  • طراحی شبکه زنجیره تامین شامل محل استقرار عناصر سطوح مختلف و ارتباطات آنها
  • طراحی مدل توزیع و حمل و نقل زنجیره تامین
  • طراحی سیستم‌های مدیریت موجودی در زنجیره‌های تامین
  • طراحی الگوی ارزیابی و انتخاب تامین کننده
  • تعریف معیارهای ارزیابی عملکرد زنجیره تامین

ما معتقدیم حرکت در این مسیر، نقطه جهشی برای تحولی عظیم در صنایع کشور است.

بالا