رمز خود را فراموش کرده اید ؟

مدیریت استراتژیک

برنامه ریزی استراتژیک

پیشرفت و توسعه‌ سریع در جهان امروز و تغییرات پرشتاب محیطی، آگاهی از تحولات را ضروری ساخته است. از این رو نیاز به برنامه‌ریزی بر کسی پوشیده نیست و بی‌اعتمادی ناشی از تغییرات محیطی و کسب سود بیشتر برنامه‌ریزی را به ضرورتی انکار ناپذیر تبدیل کرده است. هر سازمان تحت تاثیر مجموعه‌ای از نیروهای درونی و بیرونی فعالیت می‌کند. استراتژی برنامه‌ای برای موازنه میان این نیروهای درونی و بیرونی است. برنامه ریزی استراتژیک فرآیند تعیین اهداف سازمان و تصمیم‌گیری درباره‌ طرح‌های جامع عملیاتی و اجرایی برای تحقق این اهداف است.

رویکرد ما در برنامه ریزی استراتژیک

پیروی از شیوه یادگیری عملی و فراهم آوردن فرصت مشارکت برای کارکنان به منظور جلب مشارکت و اخذ دیدگاه‌های ایشان، با تاکید بر تحلیل عمیق و دقیق محیط داخل و خارج سازمان، به منظور توسعه برنامه‌های عملیاتی و واقع گرایانه، با هدف توانمندسازی و ارتقای قابلیت و جایگاه رقابتی سازمان‌ها می‌باشد.

دیدگاه ما تبدیل و ترجمه استراتژی از ایده‌های دوراندیش و آینده‌نگر، به مجموعه‌ای از برنامه‌های جاری و عملیاتی است.

بالا