رمز خود را فراموش کرده اید ؟

بانک حکمت ایرانیان

  • برنامه‌ریزی استراتژیک
  • بازنگری طرح طبقه‌بندی مشاغل و حقوق و دستمزد
  • ارزیابی عملکرد واحدهای سازمانی بانک
  • تدوین استراتژی منابع انسانی بانک
  • تدوین منشور پروژه‌های استراتژیک بانک
  • تدوین آیین‌نامه جذب نخبگان برای بانک
  • طراحی ساختار سازمانی بانک
بالا