• ارزیابی و دسته‌بندی سازنده‌های کشتی فولادی و تحلیل ریسک انجام پروژه‌های ساخت در زمان مقرر