کارگاه آموزشی “مدیریت نوآوری”

با توجه به اهمیت راهکارهای خلاقانه حل مسئله در تداوم موفقیت کسب و کارها و نیز نقش انکارناپذیر خلق ایده در راه اندازی استارت آپ ها، توسط شرکت سرآمدان اندیشه آوینا، مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس، کارگاه آموزشی مدیریت نوآوری برگزار گردید.

مدرس کارگاه: جناب آقای دکتر احسان سوری

  • فن آفرین برتر و برنده لوح زرین فن آفرینان جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی
  • مخترع برگزیده جشنواره اختراعات البرز بنیاد ملی نخبگان

مباحث روز اول کارگاه آموزشی مدیریت نوآوری:

  • شناسایی و تعریف حل خلاقانه

مباحث روز دوم:

  • نوآوری و تبدیل یک طرح خلاقانه به هسته کسب و کار