اجرای پروژه معماری فرآیندی شرکت کوثر کویر رفسنجان (ترددیلا)

جرای پروژه معماری فرآیندی شرکت کوثر کویر رفسنجان (ترددیلا) توسط…

معماری فرآیندی چاپ و صحافی فریدالدین

اجرای پروژه معماری فرآیندی چاپ و صحافی فریدالدین به منظور:…

بانک حکمت ایرانیان

برنامه‌ریزی استراتژیک بازنگری طرح طبقه‌بندی مشاغل و حقوق و دستمزد…

شرکت کار گزاری بانک رفاه کارگران

برنامه‌ریزی استراتژیک

سازمان اتکا

تهیه آیین‌نامه اداری سازمان تهیه دستورالعمل جامع استخدامی کارکنان سازمان…

مطالعه امکان‌سنجی سازمان نقشه برداری کشور

مطالعه امکان‌سنجی سازمان نقشه برداری کشور ساماندهی آرشیو داده‌های مکانی…

شرکت خدمات گردشگری آوای ارسباران

کارگاه رضایت مشتری کارگاه اصول و مبانی مدیریت

صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور

تدوین مدل خدمت صندوق حمایت از توسعه زنبورداری کشور بر…

موسسه زبان آفاق

معماری سازمانی موسسه (دفتر مرکزی و شعب) مکان‌یابی توسعه شعب

کارافن مارین خاورمیانه

ارزیابی و دسته‌بندی سازنده‌های کشتی فولادی و تحلیل ریسک انجام…

توانمندسازان فناوری های نوین

توانمندسازان فناوری های نوین

مطالعه امکان سنجی اتوماسیون توزیع و توسعه زیرساخت شرکت توزیع…

سازمان بنادر و دریانوردی

بازنگری نیازسنجی آموزشی مشاغل سازمان بنادر و دریانوردی