کارگاه توسعه منابع انسانی

کارگاه دو روزه توسعه منابع انسانی، توسط آقای دکتر حمیدرضا…

کارگاه استراتژی های نگه داری و تعمیرات

این کارگاه دو روزه توسط آقای دکتر سعید مشکین فام…

کارگاه حل مسئله

کارگاه دو روزه حل مسئله، توسط آقایان: دکتر سید حسین…

کارگاه برنامه ریزی تولید

کارگاه برنامه ریزی تولید

کارگاه سه روزه برنامه ریزی تولید، توسط آقایان، دکتر مجتبی…

کاهش ضایعات در کارخانه یونیلیور

برگزاری دوره کاهش ضایعات در کارخانه یونیلیور

کارگاه آموزشی سه روزه کاهش ضایعات با هدف شناسایی انواع…